Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest: Gliwicki Ośrodek Metodyczny w Gliwicach, ul. Okrzei 20, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków doskonalenia zawodowego nauczycieli, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
lub zgodnie z pkt 3.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Dane osobowe przetwarzane w Gliwickim Ośrodku Metodycznym nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Bogdan Bartnik, e-mail iod@gom.gliwice.pl liczba odsłon strony: 115 
Logo Samorządu Gliwice

Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Okrzei 20; 44-100 Gliwice

tel. +48 32 302 19 90, faks +48 32 302 19 91

sekretariat@gom.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Gliwickiego Ośrodka Metodycznego

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP